Целта на Европейския ден на антибиотиците, който се отбелязва на 18 ноември, е обществото да се запознае с ползите и вредите от използването на антибиотици и тяхното правилно приложение.

Световната здравна организация отбелязва Световната седмица за осъзнато използване на антибиотици, която през 2016 г. се провежда в периода 14-20 ноември (третата седмица).

Темата през 2016 г. е, че антибиотиците са ценен ресурс, който следва да бъде запазен. Те трябва да бъдат използвани за лечение на бактериални инфекции, само когато това е прецизно преценено от сертифициран медицински специалист.

Кампанията има за цел да повиши на глобално ниво информираността по отношение на антибиотичната резистентност, както и да насърчи най-добрите практики сред широката общественост, здравните работници, правителствата и да бъде избегнато увеличение на мащаба на разпространение на резистентността към антибиотиците.

Глобалният план за действие за справяне с нарастващия проблем с резистентността към антибиотици и други антимикробни лекарства беше одобрен от Световната здравна асамблея на 8 май 2015 г. Една от основните цели на плана е да подобри информираността и разбирането на антибиотичната резистентност чрез ефективна комуникация, образователни политики и обучения.

Антибиотичната резистентност се случва, когато дадени бактерии се промени и станат устойчиви на антибиотиците, използвани за третиране на инфекциите, които причиняват. Това компрометира възможността за повлияване на бактериалните инфекции и отслабва възможностите на медицината.

Повече за това как и за какво се използват антибиотиците, вижте във видеото, подготвено от Световната здравна организация.


Какво е положението в България?


  • 80 на сто от антибиотиците у нас се прилагат още в доболничната помощ.

  • Не бива да се предписват антибиотици при респираторни заболявания.


Доц. Иван Иванов, микробиолог в Националния център по заразни и паразитни болести, обясни в интервю за БНР: По отношение на антибиотичната резистентност България се намира на едно средно ниво, но за определени видове антибиотици заемаме водещо място. Това са основно антибиотици, които се използват в болниците. Те са много евтини и мнозина лекари в болниците прибягват до тях необосновано и без индикации.

Според СЗО в Европа инфекциите, получени в болница, дават допълнителни 16 милиона дни престой за пациентите, а преките финансови загуби заради инфекции, причинени от антибиотична резистентност, са в размер на 7 милиарда евро, каза доц. Михаил Околийски, представител на Световната здравна организация за България: 37 хиляди смъртни случая са причинени директно от антимикролната резистентност

Антибиотици от природата


apteka-lekarstva


Задавали ли сте си въпроса защо има толкова много аптеки, понякога буквално една до друга… Толкова ли е голям, печеливш и сигурен бизнеса с продажба на лекарства? Не трябва ли първо да помислим за нас самите си, какво да променим в начина си на живот на хранене и чак след това да търсим решение в съвременната химия и лекарства?