Европейски ден на музикотерапията за първи път се провежда през 2014 г. на 15 ноември. Посветен е на същността на общуването с музика и значението й като съпътстващо средство при работата на психолози.
Денят е посветен на практики, на усилията на работещите в тази сфера да направят музикотерапията не просто популярна, а да изградят доверие, което да позволи на много повече хора да се възползват от ефекта на въздействието на музиката при лечението на соматичната медицина, на специфични състояния и социални въздействия както върху деца, така и върху възрастни.
През 2016 г. се отбелязва с еднодневен симпозиум на тема: "Музикотерапия и музикална психотерапия - възможности за приложение и перспективи" на 19 ноември.