Българките няма да живеят по-дълго?

Българките няма да живеят по-дълго?
През 2030 продължителността на живота при южнокорейските жени се очаква да надхвърли 90 години. А българките вероятно ще си останат почти толкова стари, колкото и сега. Какво означава всичко това?

Хората стават все по-възрастни и това е известно отдавна. Но че продължителността на живота ще скочи над 90 години - в това учените се съмняваха дълго време. От днес обаче вече знаем, че е възможно. Доказа го изследователски екип от "Imperial College" в Лондон начело с Василис Контис, който е анализирал данните от 35 индустриални държави. Проучването бе публикувано в специализираното списание "The Lancet".

Според него до 2030 година разликите в очакваната продължителност на живота между мъжете и жените ще намаляват. Резултатите от проучването, което се базира на специален статистически модел и на квотите на раждаемостта и смъртността на Световната здравна организация (СЗО), сочат, че продължителността на живота сред мъжете ще нараства със средна вероятност от 85%, а при жените - с 65%.

Къде ще живеят най-дълго?
Съществуват обаче немалки регионални разлики. Така например с вероятност от 57% продължителността на живота сред жените в Южна Корея ще надхвърли 90 години. "Това се дължи на по-добрата превенция и лекуване на хроничните болести", казва Василис Контис в разговор с ДВ. Той допълва, че в Южна Корея има много по-малко хора с наднормено тегло, отколкото в другите страни, както и по-малко пушачи. Учените предполагат, че продължителността на живота в Южна Корея ще продължи да нараства и благодарение на подобрената икономическа ситуация. А как изглеждат нещата в другите страни?

Според студията, жените във Франция, Испания и Япония ще живеят почти толкова дълго, колкото и южнокорейките. А най-бавно ще нараства продължителността на живота за жените в България и Македония. Хората в Германия също ще стават все по-възрастни: понастоящем продължителността на живота при германките е 83 години, а през 2030 се очаква тя да достигне 86 години. Що се отнася до германските мъже, чиито актуални очаквания са за 78 години живот,  през 2030 средната продължителност ще се покачи на 82 години.

Вярно ли е всичко това?
Данните и статистиките за очакваната продължителност на живота на хората, които се публикуват редовно, са хипотетични. Под "продължителност на живота" се има предвид предположението за това колко години ще живее човек.
Вероятната продължителност се изчислява посредством т.нар. табела на смъртността, която е базирана на честота на смъртността в миналото и предположения за бъдещото развитие. Тоест, изчислените стойности се базират на теоретични модели и са само прогнозни, а не твърди стойности. Тези стойности изхождат от актуалния напредък на медицината и науката, от сигурността и климатичните влияния. Затова и подобни прогнози не винаги познават колко дълго ще живеят хората в действителност. Освен това очакваната продължителност на живота е само средна стойност. Ако прогнозата за очакваната продължителност на живота е над 90 години, това не означава, че хората непременно ще доживеят до тази възраст.

И все пак едно е ясно: че средната продължителност на живота като цяло ще нараства. По данни на Германската статистическа служба, днес хората живеят двойно по-дълго, отколкото преди 100 години. И това обаче не важи за цял свят. В Сирия например продължителността на живота намалява, а няма да се покачва. Според статистическите данни, от началото на войната, очакваната продължителност на живота в тази страна е намаляла с 20 години.

Какво всъщност означава остаряването?

Остаряването зависи от най-различни фактори. Учените изхождат от предположението, че по-доброто медицинско обслужване, увеличаващият се достъп до чиста вода, по-доброто хранене и намаляването на смъртоносните болести играят значителна роля. А при хората, които са пощадени от войни, природни катастрофи, глад и епидемии, определена роля играят други фактори: например стресът, здравословният начин на живот и движението.

Биологичните причини за остаряването не са проучени задълбочено. Но се знае, че гените, както и външните влияния са от решаващо значение за това дали един човек ще достигне до висока възраст или не. Определена роля играе и процесът на остаряване на клетките в организма, който протича различно при отделните хора. Впрочем, остаряването на клетките е отправна точка за учените, които се занимават с темата за бъзсмъртието.

Deutsche Welle

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.