Зад кулисите на подвига на свети Георги


Работа на свети Георги:
– да извърши подвиг, по-конкретно да убие змея.

Работа на жена му:
– да изглади дрехите на Георги, който извършва подвига;
– да наостри меча и да лъсне доспехите му;
– да изчисти коня, да го нахрани и да му сложи седлото и сбруята;
– да нахрани Георги преди подвига;
– да му напомни за мястото и времето на извършване на подвига;
– да го изпрати до мястото за извършване на подвига;
– да организира змея, така че да не пропусне подвига на Георги;
– ако змеят не е на разположение, да осигури друг;
– след подвига да приведе бойното поле в порядък;
– да изпере оцапаните дрехи;
– да нахрани Георги;
– да обработи раните му, без много да обръща внимание на негодуването му;
– да почисти (и поправи) меча и доспехите;
– да прибере коня в конюшнята, да го почисти и да го нахрани;
– да разтреби тялото на змея;
– да напише хвалебствено слово за това, как Георги е извършил подвига;
– да започне подготовката за следващия подвиг.


Източник: Когато бях малък...