Забранят браковете с непълнолетни

Забранят браковете с непълнолетни
Eвродепутатите гласуваха в началото на юли 2018 г.за фиксирането на възрастта за брак на 18 години в целия ЕС. Те призоваха държавите членки да въведат забрана за ранните и насилствените бракове в законодателствата си и да гарантират нейното спазване. Отново призоваха държавите членки да ратифицират Истанбулската конвенция.

Те призоваха ЕС в контекста на външната си политика и политика на сътрудничество за развитие да задължи всички партньори да забранят сключването на ранни и насилствени бракове и да приложат всички необходими мерки за гарантиране зачитането на забраната.

Резолюцията призовава Европейската комисия да установи европейска система с база данни, която да включва информация за държави извън ЕС, да наблюдава насилствените бракове и да настоява за определянето на Европейска година за борба с детските, ранните и насилствени бракове.

Овластяването на жените и момичетата чрез образование
Евродепутатите признават, че неравенството, липсата на уважение към жените и момичета и наследените културни и социални традиции, които поддържат дискриминацията срещу жените, са сред причините за ранните и насилствени бракове.

Резолюцията призовава ЕС да повиши осведомеността по проблема чрез насърчаване на диалога с ръководителите на общности, както и приемането на специални мерки за насърчаването на правата на жените и момичета, сред които са:  • достъпът до семейно планиране и всички универсални и публични сексуални и репродуктивни права (най-вече противозачатъчни средства);

  • подкрепата за движението SheDecides и международните фондове за сексуални и репродуктивни услуги, включително аборта, за да се противодейства на ефекта от Global Gag Rule – спирането на финансите за организации подкрепящи абортите, възобновени в САЩ през 2017 г.;

  • насърчаването на равните права за жените и момичета по отношение на достъпа до безплатно, висококачествено основно и средно образование;

  • въвеждането на сексуално и репродуктивно образование в училищните програми
   осигуряването на семействата на момичета с финансови стимули или помощи за записването и завършването на училище;

  • гарантирането на пълен достъп до образование за деца с бежански статут, както и насърчаването на тяхната интеграция.
Бързи факти:
Ранните и насилствени бракове са най-често срещани в уязвими държави като тези, засегнати от бедност, нестабилност и конфликти, тези със слаба система за образование или с традиции, които насърчават неравенство.
В някои държави, включително и в България, бракът е разрешен за лица, навършили 16 години, с разрешение от родителите.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.