По решение на ООН 2019 година се чества от международната общност като година на Периодичната система на химическите елементи и нейния създател Дмитрий Менделеев.

С какви изненади за самия автор е било свързано откриването на Периодичния закон преди 150 години?
Как е изглеждал неговият първоначален вариант?
Ще се окаже ли изкуственият ядрен синтез в лабораторни условия инструментът, който ще превърне тази система в крайна?