На този ден, на 30 март, славянската традиция възпява майката природа, която се пробужда от дългия зимен сън. Това е празник на живота и топлината. Това е празник в името на богинята Лада - покровителка на любовта и брака. Лада е вариант на древногръцката Венера в славянския пантеон.
Празникът се нарича Ладодение и е съпроводен с характерни обичаи. Пеят се песни за пробуждащата се природа. Девойките играят първите хора.

По-възрастните жени се качват върху покривите на къща, на най-високата точка и с ръце протегнати към небето призовават пролетта. Приготвят се журавлики и се поставят нависоко, често се слагат над вратата.

С този ден е свързано и поверието, че на този ден се завръщат птиците от Ирия - славянския рай. Затова на този ден танците имат елементи от движение и полет на птиците.

Това са обреди, свързани с възвъщането на слънчевата сила на живота.


Богинята Лада