Европейски ден за борба със затлъстяването – 22ри май 2010 г.„5-10 за по-здрава Европа„


22 mayФактите: Около 2 милиона българи страдат от наднормено тегло


Мненията

Светослав Ханджиев – председател на Асоциацията за изследване на затлъстяването - Една такава редукция 5 до 10% води до намаляване на риска от захарен диабет с 58% и намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания при мъжете с 48%, а при жените с 40%.

д-р Пламен Димитров – зам.-директор на Националния център по опазване на общественото здраве - 10,8% от децата от една до пет години са с наднормено тегло, 8% са със свръх тегло и 2,8% със затлъстяване. За деца от първи клас – 30,6% от децата са с наднормено тегло, като от тях 17% са със свръх тегло и 13,6% са със затлъстяване. Само за сравнение – проведено проучване също национално представително през 1998 г. сред учениците на същата възрастова група, показват, че групата с наднормено тегло е 23,3% от децата. Последното проучване показва 30,6%. Има увеличение на този процент.

Изборът е наш -  дали ще бъдем здрави, с добро самочуствие и изглеждащи и чустващи се прекрасно или като на тази картинка:


obesity-3

Кампанията „Европейски ден за борба със затлъстяването” се провежда под надслов е «Пет-десет за по-здрава Европа» . Нейната цел е да помогне на пълните хора и на страдащите от затлъстяване да отслабнат с 5-10% от теглото си, като по този начин намалят за себе си риска от  сърдечно-съдови, ортопедични, обменни и други заболявания, като подобрят качеството на живота си. Инициативата е в съзвучие с мотото „Здравословно тегло – здравословно кръвно налягане” на тазгодишния Световен ден на хипертонията / 17-ти май, 2010 г./.

«Пет-десет за по-здрава Европа»  е надслов на  Европейския ден за борба със затлъстяването, който се отбелязва за първи път на  22-ри май 2010 г.