Световен ден на контрацепцията


Твоето бъдеще е твой избор

26 септември светът отбелязва като ден на контрацепцията. Това е ден на който се повдигат теми като безопасност на секса сред младите хора.

Световният ден на контрацепцията  (World Contraception Day) 2012 г. е под дивиза „Твоето бъдеще, твоят избор. Твоята контрацепция“

Съгласно анкета, проведена през период 2009-2011 г на сайта Your-life.com, към днешна дата средната възраст на стъпване в полови взаимоотношения е 17 години. Като при това се оказва, че 6 от 9 анкетирани не вземат никакви предпазни мерки при първия си полов контакт.

За две години броят на младите хора, които не вземат предпазни мерки при секс с нов партньор се увеличава в страни като Франция, Великобритания, Норвегия, Италия, Швеция, Турция. Например във Франция през 2009 г не са се предпазвали при контакт с нов партньор 19% от анкетираните, а през 2011 г достига до 40% от анкетираните.

Най-разпространената причина за отказ от конътрацептиви е „Моята партньорка няма да забраменее“, „Аз не харесвам контрацептивите“, „Моят партньор не харесва контрацептивите“

Специалистите са на мнение, че трябва да се провеждат повече кампании, които да повишават познанието на младите хора по въпросите и начините за контрацепция. Благодарение на това знаичтелно ще намалее броя на нежелана бременност и заболявания предавани по полов път, вкл СПИН.Данни за България от 2011 г

"Не оставяй живота си на случайността" е мото на национална кампания срещу абортите проведена през 2011 г. Целта е да се повиши здравната култура на младите хора, като им бъде предоставена достоверна информация за начините за предпазване от нежелана бременност. По данни на Дружеството по акушерство и гинекология за една година у нас са извършени около 35 хиляди аборта, основно от млади момичета.

Темата е сериозна. Много от нас вече са майки. Минали сме по своя житейски път и сме платили за своите грешки. Въпросът е какво правим за нашите деца по тази тема. Говорим ли честно и откровено с тях по тези теми, които често се приемат за теми табу, а са в същност неща, които се случват.

 

Какво е вашето мнение?

 

Фото your-life.com