Художникът Клари Райс (Klari Reis) от  Сан-Франциско всеки ден започва своя ден като създава абстрактни картини в чаши петри (Petri dish). Това са малките чашки, чинийки в които се използват от биолозите за култивиране и отглеждане на колонии от различни микроорганизми, най-често в ага-агар среда

Удивително и невероятно красиво. Космос.