Житейски уроци  • Развитието може да бъде болезнено, а пътят – труден и изморителен

  • Измененията носят емоции, е емоциите пречат на логичното мислене

  • Нека вашата цел, определя плана за постигането й

  • Не съществува нищо, което да пречи на постигането на вашия успех, освен вас самите

  • Съществува само един начин на обучение – това е действието

  • Най-простите неща в живота са най-удивителни

  • Глупаво е да отлагате вашето щастие за в бъдеще, неопределено време

  • Съдба – това е просто дума за описване на нашите оправдания

  • Всеки, който и да е, където и да се намира, се стреми към едно и също

  • Синергия – това е ключа към успеха на всяко начинание


Синергия е съвместно действие, при което крайният ефект или отговор е по-голям от сумата на ефектите или отговорите, предизвикани поотделно от всяки събираемо или фактори, като пример когато 1+1 = 3, т.е. повече от 2