8 съвета за отлично резюме


Знаете колко е важно резюмето, което ще приложите към автобиография, когато се кандидатирате за дадена длъжност. Ето накратко няколко съвета как да бъде по-успешно

  1. Пишете резюме за всяка конкретна длъжност за която кандидатствате

  2. Използвайте ключови думи, което може да помогне на работодателя да намери вашето резюме в интернет

  3. Проверете написаното няколко пъти и помолете някой да погледне документа

  4. Използвайте прост, ясен израз и оформление

  5. Разположете списъка с вашите качества, които отговарят на дадената длъжност, най-отгоре. Работодателите може да го пропуснат, ако е в края

  6. Акцентирайте върху постигнатите резултати. Статистика и цифри могат да бъдат само от полза

  7. Не си заслужава да украсявате фактите – репутацията е по-важна

  8. Не указвайте размер на желаната сума за заплата, освен, ако не е посочено в обявата за работа