Първо мисли, после действай! Как обаче се разбира кое е редно, кое - не, защо последователността е тази, а не онази, как въобще се развива критичното мислене при децата?
„Неправилно“ е то да може само да пита и иска.
„Правилно“ е да се опитва да разбере какво е нужно да направи, за да получи това, което иска.
Навиците на критичното мислене се утвърждават във възрастта на пубертета, но подготовката за тях започва, когато детето е още в началните класове.

Критично мислене – това е система от навици, която ни помага да вземаме решения. Именно с нейна помощ определяме информацията като вярна или невярна.
Да мислим „качествено“ означава да разглеждаме различни варианти (умението да виждаме алтернативи дори, когато изглежда, че те не съществуват, и да правим избор в посока на най-ефективните решения).

При децата е необходимо навиците на критичното мислене да се развиват. И когато в малко по-зряла възраст те започнат да се сблъскват с първите житейски ситуации, изискващи независимо мислене, да са в състояние да вземат зрели и самостоятелни решения.

Специалисти от Международния център за критическо мислене в Калифорния са разработали конспект от 5 съвета за родители, които искат да развият нужните навици на качествено мислене при учениците:

5 начина да научим детето да взима верни решения


1. Научете го, че е хубаво да задава въпроси
Ако на детето нещо му е неясно или непознато, не бива да оставяте нещата без обяснение. Да задаваш въпроси не е срамно и няма нищо страшно да попиташ човек да обясни проблема колкото се може по-подробно, или пък да даде нагледен пример – обяснете това добре на ученица.

2. Подтиквайте го да се опира на факти
По-добре да провери информацията си от няколко източника и чак тогава да прецени дали е вярна, или не.

3. Научете го да се придържа към мисълта и идеята си
Когато разговорът започва с обсъждане на храната в чинията, а завършва със световната икономическа криза, значи нещо не е както трябва. Научете детето да се придържа към темата, която се обсъжда.
Човек, който скача от тема на тема, се обърква и в главата му става „каша“ от различни мисли и не е способен да мисли критично. Подкрепете с лични примери как е редно да се придържа към разговора.

4. Научете го да довежда мисълта си до край
За да започне детето да мисли логично, полезно е да му задавате насочващи въпроси. Помогнете му да види кои теми се комбинират едни с други, и кои - не - също, като при дрехите за обличане примерно.

5. Научете го да бъде честен със себе си и с другите
За здравомислещия човек е важно не просто да вижда изход от дадена ситуация в някакво решение, но и да разбира какви биха били последствията от това решение.
Научете детето да отчита проблема, който се обсъжда, от различни страни, да мисли многопланово, да бъде честно със себе си и с другите – това е необходимо качество за всеки, който иска да се развива и издига в бъдеще.

Източник: 5 способов научить ребёнка принимать всегда верное решение