Уважение, приемане и правилно разбиране на богатото разнообразие на културите в нашия свят, формите на изразяване и начините за проява на човешката индивидуалност  - така се описва толерантността в документ на ООН. На 16 ноември се отбелязва

Международен ден на толерантността 


напомня на хората за необходимостта да се уважават един друг като личности, да намират най-доброто в различните традиции и култури.


На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. .

Член първи е дефиницията на това що е толерантност.
Толерантност е уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

tolerantnost

Урок за търпимостта и доброто


Хубави думи и концепции, Логичният въпрос е имат ли те почва у нас? Как те се проявяват в нашето ежедневие?.

Може просто да проверим дали сме толерантни помежду си?

-       сутрин, когато сме в задръстването

-       на опашката в магазина

-       когато се запознаваме с нови хора

Да се замислим дали е само любезност, често скрита зад маската на това, което са ни научили да бъдем любезни или дори дали не е лицемерие.
защото говорим за толерантност на едно общество, тя е сума от нашата лична толерантност.

Достатъчно е да се замислим и да отговорим сами за себе си.

Снимката – постер изготвен от ученици от 7 ОУ „Панайот Хитов”, част от инициативите в град Сливен на този ден

Недялко Йорданов "Песен за доброто"

Когато си беден, когато си слаб,
когато трепериш за късчето хляб,
когато отвсякъде, кой както свари,
препъва те с крак и ти удря шамари-
недей се отчайва, недей се навежда,
не си позволявай да губиш надежда!
Защото, макар да е жилаво злото,
в човека все пак побеждава доброто.

Какво е охолство, какво са пари
пред светлата участ да бъдем добри!
Когато в сърцето ти гняв се надига,
кажи си наум кротко думата "стига!"
и вярвай, че пак ще спечели двубоя
със лошите мисли усмивката твоя.
Защото макар да е жилаво злото,
в човека все пак побеждава доброто!"