„Хората рядко достигат успех, ако са заети с нещо, което не им доставя удоволствие“

Още в детството ни учат, че най-главното е да намерим своя път, сякаш това е най-простото нещо на света. На 25 години мнозина вече разбират с какво искат да се занимават цял живот, но съмнения не терзаят само малцина от нас.

7 признака затова, че вие се занимавате с вашата работа  1. Вие можете да се занимавате с работата на своя живот по всяко време, при всякакви обстоятелства и всяко самочувствие

  2. Вие се поглъщате от процеса на работа моментално и задълго. Съсредоточеността в любимата работа е подобна на дълбока метидация. Времето и всичко, което се случва наоколо престава да има значение

  3. Вие изпитвате постоянна необходимост и стремеж към професионално развитие и получаване на нови знания. Участвате в дискусии, които са свързани с вашата любима работа и занимание

  4. Вие безвъзмездно споделяте придобития опит с други хора. Вашите знания достигат до вас лесно, затова и сте готови да ги споделите с други. Не ви тревожи мисълта, че някой ще стане по-добър от вас, като използва вашите знания

  5. Вие сте отворени за всичко ново. Всяка нова задача ви дава енергия, която искате да вложите във вашата работа. Отворени сте за нови познанства, пътешествия, експерименти, проекти…

  6. Парите не се явяват определящ фактор за вас. Ако вие сте посветени на вашата работа то може да отделите за него и финанси, ресурси и време. И след време любимата ви работа ще ви носи приходи със същата лекота

  7. Вие забелязвате, че желаните от вас събития започват да се случват сами, а на вас ви остава само да наблюдавате за щастливото стечение на обстоятелствата. Нови познанства, творчески идеи, като че ли сами идват във вашия живот.


Ако вие все още търсите своята любима работа помнете, че

„Не трябва да се прави една грамадна стъпка, която ще ви обезпечи достигането на нужната цел. Защото всяка цел се достига чрез множество  малки и напълно обикновени стъпки. Не можеш да направиш всичко с една голяма стъпка, а с поредица много малки стъпки“ Питър Коен
Или както казваме в нашия екип – представи си стъпките, които трябва да направиш, опиши ги и след това ги направи по най-добрия начин.