Професорът по психология Джон Готман от университета Вашингтон в Сиатъл назова

7 признака на приближаващ развод


Той е изучавал проблемите на брака в продължение на 40 години и може след 5 минутна беседа със съпрузите да каже какво е бъдещето на техните отношения. Според проф. Готман, щастлив е този брак, в който позитивните емоции преобладават над негативните във всекидневния живот. Той също така назовава 7 признака, които с точност до 90% показват, че разводът не е невъзможен като вариант

razvod

  1. Споровете започват със сарказъм

  2. Критика на личностните особености на партньора

  3. Думи или мимики, които изразяват презрение или насмешка

  4. Самооправдания, когато вината се прехвърля изцяло на партньора

  5. „Защитна стена“, избягване на общуване, за да се избегне болка или обида

  6. Прекалена емоционалност, когато човек реагира на словесни нападки по време и след конфликт, като на физическа болка

  7. Неумение на време да се спре всеки спор или скандал и невъзможност продължително време след конфликт да се върнат отношенията към обикновеното им русло.


Познати ли са ви тези симптоми в отношенията с любимия човек. Ако да, заслужава се да се замислите какво и как да се промени за да останете заедно