Признаци за развод

Разводът е от темите за които е написано много. Това е едно изследване, което е направено и се отнася за САЩ. Но ако откриете признаците замислете се, ако трябва вземете решение и променете нещата в желаната от вас посока.

В САЩ 50% от браковете завършват с развод.

Изследването е проведено от ръководството на д-р Хотман е показал, че има четири черти в поведението на съпрузите, които показват вероятност за развод в бъдеще. Изследването е продължило няколко години. С вероятност до 94% психолозите са успели да кажат кога ще последва развод при достатъчно голям брой наблюдавани семейни двойки.

Четирите общи черти или модел на поведение в общуването на двойките са следните


  1. Критика – неконструктивна критика от типа на „Ти не можеш да готвиш“

  2. Пренебрегване, презрение, дори унижение на партньора – думи като „идиот“, „изрод“, така и невербални – иронични усмивки, отбягване на погледа и др.

  3. Рязка защитна реакция – това е когато на всяко твърдение се казва много бързо защитен отговор, т.е. минава се в защитна реакция

  4. Блокиране (stonewalling) – „Скъпи бих искала да поговорим …. Този разговор е приключен. Тук няма за какво да се говори“ – този модел на поведение блокира всички на партньора да изрази своето мнение и емоции, може да се стигне до стрес и да се наблюдава физиологическа реакция на подтиснатия партньор.


Развод с вероятност 94% се е случил при двойки в поведението на които са наблюдавани и четирите признака. Да се каже какво ще се случи, ако се наблюдават една или две – е трудно. Изследването е проведено само сред американци – млади и на пръв поглед нормални семейства, с малко дете.

Разбира се това изследване не трябва да се обобщава за всички страни и за всички случаи. В точност това изследване илюстрира доколко деструктивните практики в общуването влияят на устойчивостта на брака. И колко е важно качественото общуване където можеш да изразиш своите чувства и да чуеш и да разбереш партньора.

Заслужава си да помислим как общуваме, какво даваме и какво получаваме в диалога с най-важния за нас човек.