Веднъж в кореспонденция с Чарли Чаплин Алберт Айнщайн възхитено написал „Вашият филм „Златната треска“ е разбираем за целия свят и вие непременно ще станете велик човек“ Чаплин отговорил „Аз се възхищавам на вас още повече. Вашата теория на относителността никой в света не я разбира, независимо от това вие станахте велик човек“

На 14 март 2014 г. се навършват 135 години от рождението на великия физик. Дори да не разбираме теорията на относителността до край направихме опит да съберем най-крилатите мисли на Айнщайн и да ги споделим с вас.

• Има само две безкрайни неща – вселената и човешката глупост. Макар че за вселената не съм уверен

• Само глупакът се нуждае от порядък – геният господства над хаоса

• Теория е когато всичко е известно, но нищо не работи. Практика – когато всичко работи, но никой не знае защо. Ако обединим теорията и практиката – нищо не работи и никой не знае защо

• Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса. Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо

• Интелектът е това, което остава, когато забравим всичко, което сме научили в училище.

• Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш.

• Информацията не е знание. Единственият източник на знание е опитът.

• Всеки е гений. Но, ако се съди по способността на една риба да изкачи някое дърво, тя ще живее целия си живот смятайки, че е глупава.

• Въображението е по-важно от знанието. Знанията са ограничени, докато въображението може да обхване целия свят, като стимулира прогреса, като поражда еволюция

• Само тези, които предприемат абсурдни опити могат да достигнат невъзможното

• Не знам какви оръжия ще се използват в Третата световна война, но Четвъртата ще се води с тояги и камъни.

• Безсмислено е да продължавате да правите едно и също и да очаквате други резултати

• Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.

• Умните хора решават проблеми, гениалните ги предвиждат.

• Ти никога няма да решиш проблем, ако мислиш по същия начин като тези, който са го създали

• Този, който иска да види резултатите от своя труд незабавно трябва да стане обущар

• Всички знаят, че това е невъзможно. Но ето идва невежа, на който това не е известно и той прави откритие

• Здрав разум е наборът от предразсъдъци, с които човек се е сдобил до 18-годишната си възраст.

• Разумът, който веднъж е разширил своите граници, никога няма да се върне към предишното

• Човек започва да живее тогава, когато разбере, че може да живее извън себе си.

• Човек не бива да преследва цели, които са лесно осъществими, а трябва да развие инстинкт за онова, което е едва постижимо чрез най-голямото усилие, на което е способен.

• Човек трябва да живее твърде дълго, за да разбере колко кратък е животът.

• Особено изглежда нашето положение на тази земя. Всеки от нас се появява тук не по собствено желание и без да е молил за кратък престой, без да знае защо и за какво, във всекидневния живот ние само чувстваме, че човек е тук заради другите, заради тези които обича и много други свързани с него човешки същества

• Стреми се към това не да добиеш успех, а към това твоя живот да има смисъл

• Необмисленото уважение към властта е велик враг на истината

• Аз нямам никакви особени таланти. Аз просто съм безумно любопитен

• Природата ни показва само опашката на лъва, но няма съмнение, че лъвът съществува, дори ако той не може да се покаже целият заради своите големи размери

• Аз не съм просто пацифист, аз съм войнстващ пацифист. Аз съм готов да воювам за мира. Нищо не може да спре войната, ако хората сами не се откажат да ходят на война

• Идеални средства и съмнителни цели – това е, което, според мен, характеризира нашето поколение

• Защо всички ме обичат, но никой не ме разбира

• Ако искаш да изживееш щастлив живот, посвети я на цели, а не към вещи или хора

• Ако А е жизнен успех, то А = x+y+z, където x – това е работа, y – игра, а z – умение да държиш езика си зад зъбите

• Анонимността не е оправдание за глупостта

• Ако моята теория за относителността се потвърди, немците ще кажат, че съм немец, а французите — че съм гражданин на света; но ако теорията ми бъде опровергана, французите ще ме обявят за немец, а немците — за евреин.

• Ако не можете да обясните нещо на едно дете , то това значи, че вие самият не го разбирате

 

 

kolelo a

 

Животът е като каране на колело. За да запазите равновесие, трябва да се движите