13 ноември е

Международен ден на слепите хора


Датата е определена  от ООН през 1946 г.  – на 13 ноември е рождената дата на френския благородник Валентин Аюи, който отчита съществуващата несправедливост към незрящите хора и се заема да направи живота им по-достоен. Той полага основите на световното обучение на слепите и основава в Париж първия в света интернат за слепи.


Заслугата за въвеждането на белия бастун като отличителен белег и средство за придвижване на слепите се дължи най-напред на французойката Жили Дербемон (1930 г.) и в САЩ на Джордж Бонъм. Дългият бял бастун е изобретение на военния психолог Ричард Хувър през 1943 г. На 6 октомври 1964 г. САЩ обявяват

15 октомври за Международен ден на белия бастун


Посветен е на правото на лесно придвижване на слепите хора и е приет като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света. Денят на белия бастун е признат и като знак за тежко зрително увреждане, както и като символ за самостоятелността на хората без зрение.Брайловото писмо


(релефно-точковото писмо на Луи Брайл) е въведено през 1906 г. От 1928 г. до днес Националното читалище на слепите "Луи Брайл" в София е основният издател на художествена литература на брайл. Библиотеката на читалището притежава фонд от почти 2000 заглавия. Тя обслужва читатели от цялата страна, като изпраща книгите по пощата. В София обслужването се извършва с кола по домовете. Първите български говорещи книги са записани през 1959 г., първото брайлово списание в България излиза през 1933 г., а първото списание на аудиокасети е записано през 1963 г.

Проблемите пред които са изправени хората с нарушено зрение

-       Борбата за професионална реализация е жестока, много малко са тези, които са успели да си намерят работа

-       Въпросът с интеграцията на хората с увреждания да излезе на дневен ред и зрящите да се научат да общуват нормално със загубилите зрението си членове на обществото.