Генералната асамблея на ООН обяви 21 юни за

Международен ден на йогата


Резолюцията е приета по предложение на Индия и е получила единодушна подкрепа.

„Обявявайки Международен ден на йогата, ООН привлече вниманието към всестранната полза от тази древна практика за здравето и благополучието в съвременния свят” коментира Бан Ки Мун.

Той отбелязва и способността на йогата да сплотява обществото и да възпитава взаимно уважение. „Йогата е спорт, който може да допринесе за развитието и помирението и е способен да помага на хората да преодоляват стреса в екстремни ситуации, добавя генералният секретар.

Резолюцията получи рекорден брой гласове на държави - 175

joga 1