"Червената книга" на България


Българската академия на науките (БАН) представи новото издание на "Червената книга" на 17 юли 2015 г..

"Червената книга" на България включва 808 вида растения и гъби, 287 вида животни и 166 типа природни местообитания.  Книгата е съставена от над 200 учени в период от 15 години. Излиза в три тома. Първият том е посветен на растенията, вторият - на животните, а третият - на местообитанията.

"Червената книга" има и електронно издание. В него са представени мултимедийни приложения, фотогалерия и  карти.

 chervena kniga


За да се намали рискът от изчезване е необходимо да се опазват местообитанията, коментира доцент Анна Ганева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания:

Болната за всички тема "Дюни" и Черноморско крайбрежие -  там има много видове, които са тясно привързани към тези крайморски пясъчни местообитания. Там е водната лилия, други интересни растения, по-популярни и познати на хората. Това е един много тъжен пример за това какво се случва в такива територии, когато човекът се намеси грубо. Установено е, че са изчезнали 30 вида животни, допълни академик Васил Големански:

edelvais
Само с декларации и плакати за опазване на видовете, без опазване на техните местообитания, нищо не се получава.