Ден на античната култура


9 октомври е на античната култура

За Античност се приема периода на съвкупност от исторически форми на обществено съзнание, религия, митове, философия, наука, изкуство и др. в страните от Азия, Древна Гърция и Древен Рим в периода, според едни изследователи от 1000 г. пр. Хр. до 475 г. сл. Хр. (падането на Западната Римска империя),  според други до началото на VII в. сл. Хр.

Археологическата култура у нас е най-плътно наситена от антични паметници, които представляват част от огромното наследство на Средиземноморския културен ареал. Интересното тук е, че хронологически в европейската история античните и тракийските паметници принадлежат към един и същ период. Тракийската култура в Югоизточна Европа е част от културата на античния свят и се вписва в неговата периодизация.

В България е прието, обособяване на историята на тракийската култура, свързано с необходимостта да се акцентира на нейната самостоятелна характеристика.

rome 2402 Appia Antica in Rome

 

Appia Antica in Rome, днес10-те антични символи – паметници на културата в България  1. Антична Сердика

  2. Филипополис, Тримонциум

  3. Одесос

  4. Августа Траяна

  5. Месамбрия Понтика

  6. Улпия Ескус

  7. Никополис ад Иструм

  8. Нове

  9. Вила „Армира“

  10. Марцианопол


avgusta trayana

Августа Траяна


 

Лично аз не подкрепям, не харесвам и не посещавам обекти, които са „надстроявани“ по програми на ЕС и други  подобни у нас, такива като Сердика (в центъра на София) до новопоявилите се постройки на Трапезица в Търново. Снимките от Рим са от личен архив от зимата на 2012 г.