Блатното кокиче е красиво и рядко лечебно растение, чието опазване е важна мисия за България.

То е особено ценно по две причини:


  • незаменима суровина за  производството на българския лечебен препарат нивалин

  • заради уникалните си почвено-климатични условия страната ни е една от малкото по света, където има негови естествени находища и


Извличаният от блатното кокиче алкалоид галантамин е основа на нивалина , който и до днес е единственият признат препарат за лечение на полиомиелит.

У нас блатното кокиче се среща из ниските и влажни лонгозни гори, както и в поречията на Дунав, Марица, Камчия, Тунджа, Ропотамо, Дяволска река.

Когато говорим за блатното кокиче и галантамина, трябва да отдадем заслуженото на българския учен Димитър Пасков. През 1959 г. той екстрахира алкалоид, който нарича "галантамин". Тази съставка в чист вид получава името "нивалин". Докторът открива това свойство на кокичето, когато забелязва подобрение у момиче, болно от детски паралич, което пие вода от чаша с кокичета. Нивалинът е и първото оригинално българско лекарство от растителен произход, създадено преди повече от половин век.
Блатното кокиче се използва при производството на лекарството "нивалин" като основното му действие е да повишава нивото на химическото вещество ацетилхолин, което участва в провеждането на нервните ивмпулси в главния мозък и в периферните нерви.

Източник: www.susherbsbg.eu БНР