Планински божур (Trollius europaeus) е многогодишно тревисто растение. Неподходящо и неправилно е названието „витошко лале“, което често се употребява за този вид. Trollius europaeus (globeflower) е от семейство Ranunculaceae (Лютикови ). Среща се в Европа и Източна Азия, като в България е защитено растение. Родовото название Trollius на латински означава овален. То е дадено на растението заради кълбовидните му кичести цветове.

Неговите стройни, високи до един метър стъбла са неразклонени облистени по цялата си дължина. Най-долните листа са с дръжка, а горните са почти приседнали. Петурите са дланевидно разсечени на 3—7 клиновидно стеснени дяла, с дълбоко напилен ръб. Стъблата завършват с 1—2 златистожълти цвята, кичести като градинските божури.

Средата на юни е времето, когато цъфти това красиво цвете - Trollius europaeus (планински божур, "витошко лале")

снимка: Antonia Iordanova

Планинският божур се среща по влажни поляни, торфища и край потоци под връх Черната скала, в района на туристическия комплекс „Щастливеца“ и врезервата „Бистришко бранище“.

Цъфти от юни до август.

Див божур


използвана wikipedia 

сника: Красота и настроение в Чипровския Балкан! снимка Valeri Velkov