Синергия

Синергия
В математиката не винаги е 1+1=2 Има случаи, когато е повече. Когато се срещат мъж и жена и създават семейство. Щастливо семейство!

Защо семейните са по-щастливи


dvama-bebe-pregnancy-pix


Има случаи, в които 2+2 може да е равно на 5…Това правило е познато по-добре като синергия. Това е термин, който се използва в биологията, фармакологията, управлението, маркетинга и икономиката.

Синергия е взаимоотношение, при което полученият ефект е различен или по-голям от сумата на индивидуалните ефекти. Произлиза от старогръцки συνέργια, което означава "работят заедно".

Синергията е ефектът на съвместно действие и взаимно подпомагане на отделни елементи, при което крайният ефект е по-голям от този на всеки отделен елемент. Звучи малко сложно, но всъщност е съвсем просто.

В природата синергизмът е много разпространен. Среща се в химията (водата е сбор от водород и кислород), взаимодействието между гените в генома, разделянето на работата в бактериалните колонии, също така работата в екип на социално организирани групи, като пчелите и вълците. В бизнеса синергията означава, че работата в екип дава по-добър резултат, отколкото работата на всеки един от членовете на групата поотделно. Комбинацията от силните страни на човека и компютъра също може да е вид синергия. Компютъра изчислява възможните ходове, докато човека взема най-подходящото решение.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.