Как се гради уважение

Как се гради уважение

Уроците на Дейл Карнеги


Как се гради уважение


След като сме изградили доверие и сме постигнали подходящата среда, която насърчава сътрудничество, прилагането на промени и тяхното положително приемане от останалите е много по-леко. Само че „по-леко“ не означава лесно. Може да се наложи да се направят няколко опита, за да бъдат убедени партньори, служители, клиенти и други да се присъединят към променящата се обстановка.

Последните 9 принципа за взаимоотношения с хората, изведени от Дейл Карнеги, представляват полезна комбинация от инструменти, с които можем да помогнем на другите да променят нагласите си, без да ги засягаме лично или да предизвикваме негодувание. Това изгражда желание в останалите да ни следват, което е необходимо за постигането на резултати в организацията.

Как да печелим приятели


Ето кои са тези принципи, според Карнеги:
  • Започнете с похвала и искрено възхищение. Когато покажем колко ценен е даден човек за организацията, установяваме положителен тон за отворена комуникация.

  • Показвайте грешките на другите индиректно. Това създава среда, която предотвратява заемането на отбранителна позиция от отсрещната страна.

  • Преди да критикувате останалите, посочете собствените си грешки. Тази концепция елиминира бариерите и помага на другите да бъдат по-отворени към нашите напъстствия.

  • Вместо да давате директни нареждания, задавайте въпроси. Този подход прави възможно поемането на все повече отговорност, както за задачата, така и за възможните решения.

  • Оставете другия човек да излезе от ситуацията с достойнство. Целта ни е да се справим с неподходящо поведение и все пак да запазим достойнството на човека срещу нас.

  • Хвалете и най-малкия напредък, както и всеки напредък. Бъдете възторжен в одобрението и щедър в похвалите си. Няма по-добро средство от похвалата за увеличаване на продуктивността, ефективността и ангажираността. Трябва да отбелязваме постиженията и да отдаваме дължимото на своите колеги.

  • Създайте на човека срещу вас отлична репутация, която да се стреми да запази. Когато поставяме високи очаквания, помагаме на другите да достигнат пълния си потенциал.

  • Насърчавайте. Направете така, че грешката да излежда лесно поправима. Когато изказваме вярата си във възможностите на другите да поправят дадена грешка, ние им вдъхваме увереност да подобрят качеството си на представяне.

  • Накарайте човека срещу вас да се чувства доволен, че върши онова, което вие предлагате. Когато окуражаваме другите да подобряват резултатите от работата си, ние им помагаме да формират градивно отношение и поведение. А какво по-продуктивно от това?!


Из Златната книга на Дейл Карнеги

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.