Астрономически календар март 2018


Фази на Луната март 2018
2 март 2018 - 02:52:26 ч. - пълнолуние
9 март 2018 - 13:21:04 ч. - последна четвърт
17 март 2018 - 16:12:48 ч. - новолуние
24 март 2018 - 18:36:17 ч. - първа четвърт
31 март 2018 - 15:38:02 ч. - пълнолуние

Астрономическото явление „Парад на планетите“ ще може да се наблюдава от България на 7 и 8 март. В него ще се включат планетите СатурнМарс и Юпитер. През двата дни, в които ще се наблюдава явлението, Луната ще се предвижда между другите три небесни тела. Всеки наблюдател изпитва усещане, че наблюдава космическо шоу. (за науката астрономия това явление няма стойност)

На 15 март Меркурий ще бъде в своята максимална източна елонгация - това е вторият ден в годината, когато най-близката до слънцето планета може да се види лесно и ярко на небето, този път малко след залез.

На 31 март ще бъде втората Синя Луна за годината, като явлението ще е интересно с това, че докато през март и януари 2018 година има две пълнолуния, то през февруари няма да има нито едно.

През месец май с просто око от България ще може да се наблюдава най-голямата планета – Юпитер, която ще е много близко до Земята и ще свети доста силно.