Супер Луна

На 19 март 2011 г. ще може да се наблюдава астрономическото явление "Супер Луна" или "Лунен перигей". Тогава Луната ще се приближи максимално до Земята на най-близкото разстояние от 2008 година насам и лунният перигей ще съвпадне с пълнолунието.

По време на своя перигей (в най-близката до Земята точка от орбитата си) Луната ще бъде на разстояние 356 577 km. от Земята, а в апогей (в най-отдалечената от Земята точка от орбитата си) това разстояние достига до 406 000 km.

Лунният перигей на 19 март съвпада с пълнолунието, поради което Луната ще се вижда 14% по голяма и 30% по-ярка от нормалното.

Луната се върти около оста си за 27,5 денонощия, и прави една пълна обиколка около Земята спрямо Слънцето за 29,5 денонощия. Следователно всеки месец когато Луната се намира в точка перигей от орбитата си е с две денонощия в по-напреднала фаза в сравнение с фазата й в предходния месец в точка перигей. След изчисляване се получава, че съвпадението на перигея на Луната с фазата на пълнолунието се случва на периоди през около 14 месеца.

Тук можете да прочете Лунна легенда една красива история за Луната и това, че тя винаги е нас нас ни прави малко по-сигурни в нашия несигурен свят.

А тук можете да разберете, защо сме подвластни на Луната и защо е така популярна Лунната диета