Основа на морала

Основа на морала

Моралът на човечеството почива на 7 общовалидни принципа


Човечеството има общ морален кодекс със 7 правила, които се срещат при всички култури. До този извод стигнаха оксфордски учени, пише Naked Science. Учените извели това заключение след анализ на базата данни за междукултурните вариации „Human Relations Area Files” на Йелския университет.

Така определили 7-те принципа на универсалния морален кодекс. Той включва:

1. Подкрепа към близките и  семейството.

2. Подпомагане на местната общност.

3. Взаимност и взаимопомощ.

4. Смелост.

5. Подчинение и уважение на йерархичния ред.

6. Споделяне на спорните ресурси (справедливост).

7. Уважение на предишната собственост (правата на собственост).

Точно тези 7 правила в нито една култура не се възприемат като негативни и това ги прави по мнението на учените общовалидни за човечеството.

Общи и сродни по своята същност са и противоположните модели на поведение, порицавани от този универсален морален кодекс. Те са:

- Предателството спрямо своята група;

- Пренебрежителното отношение към роднините;

- Отсъствието на взаимност и взаимопомощ;

- Страхливостта;

- Неуважението;

- Несправедливостта;

- Лъжата;   

По своята същност отричаните модели на поведение са много близки до 7-те смъртни гряха, посочват още изследователите.

 

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.