Никой не е по-голям от хляба!
Като има хляб,има всичко!
Такава е народната мъдрост.
На 16 октомври, е световният ден на хляба. Световен ден на прехраната

Домашно приготвеният хляб най-често е с кръгла форма, пита, погача.
Формата на хляба се свързва с вечния цикъл на живота, с безкрайността, със семейното огнище..
В миналото хляба е заемал най- главно място на трапезата, неслучайно без него не се е сядало на нея.
Всеки гостенин традиционно се посреща с хляб и сол.
А най-скъпите гости с топла погача и мед.

Хлябът съпровожда целия жизнен път на човека: от раждането до неговата смърт, в делник и празник, в радост и скръб.
Хлябът е дар, хлябът е молба,хлябът е жертва, хлябът е магия, хлябът е живот...

А когато е приготвен от нас е още по-вкусен