17 май - Ден на българския спорт

1. Спортувате ли? Какво? Колко често?

2. Какво ви дава спорта

3. Спортът помага ли ви да бъдете по-добри в работата си

4. Спортът помага ли ви да се справите със стреса

Това са въпроси към вас. Отговорете така както мислите и чуствате. Това са моите отговори, така както ми ги зададоха на мен и аз отговорий

1. Спортувате ли? Какво? Колко често?

- Да, тай чи и йога, всеки ден

2. Какво ви дава спорта

- Самочуствие и добро здраве

3. Спортът помага ли ви да бъдете по-добри в работата си

- Да

4. Спортът помага ли ви да се справите със стреса

- Да.

А можех да отговоря и по друг начин. Не спортувам, защото за мен това е начин на живот. Спортът е свързан с тренивровки, с постигане на определени резултати, с измерване и състезания и публичност. При мен е начин на живот - активно движение, начин да бъда себе си и да се чуствам добре. Не бих го нарекла спорт.