Плумерия

Не всички могат да бъдат красиви, богати и знатни, но всички могат да бъдат добри.(Конфуций)

june 2010 Sonia Tz 029