5 октомври Световен ден на учителя


В повече от 100 страни се отбелязва световния ден на учителя, (World Teachers' Day), който е приет за такъв през 1994 г.
Това е професионалният празник на всички учители, преподаватели и служители в сферата на образованието - ден в който се отбелязва ролята и значението на учителите в процеса на качествено образование на всички нива, както и като неоциним принос за развитието на обществото.

5oct-world-teachers-day
Историческите предпоставки за отбелязване на Ден на учителя става състоялата се на на 5 октомври 1966 г.в Париж Специална междуправителствена конференция за статтута на учителите (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В резултат бил подписан документ "Препоръки, касаещи статуса на учителя" (Recommendation concerning the Status of Teachers).

На 5 октомври 1994 г. Световният ден на учителя се отбелязва за първи път и оттогава празнични мероприятия са свързани с тази дата и около нея.
Днес, на този ден, ООН предлага на родителите и на всички граждани да се замислят за минута за своите учители как Учителят е променил за добро техния живот, споменът за което остава като един от най-силните спомени за всеки човек - да си спомняш с благодарност за хората от които си се научил.

В последните години се наблюдава масово отливане на учителите от образованието, предизвикано от фактори като съкращение на бюджета за работещите в публичния сектор, липса на мотивация и адекватно заплащене, стрес.

По някои оценки към 2015 г човечеството ще се нужнае от около 35 милиона учители в началното образование.

Този ден не е много популярен в България. Може и учителите да не знаят за него. Ние имаме ден на Славянската писменост и Ден на будителите - празници, които отразяват същността на българската народност и стремеж към образование.

5oct-2