В Мексико празнуват празника на древната богиня на маите Ишчел  (Ishchel) и днес с процесии и ритуали на в началото на декември. В някои от легендите я наричат Повелителка на необикновената окръжаваща тъмнина или Повелителка на нощта.
Ишчел, Иш-Чел (Ixchel) - означава  "дъга" - и в митологията на маите е богиня на Луната, лунната светлина, на дъгата, покровителка на тъкачите, медицинските знания и раждането. Счита се за съпруга на Ицамна.

В докласиеческия период се изобразява седяща със заек на коленете в абстрактна лунна светлина. В по-късни изображения се появява и змия в косата й.  Тя е заклинателка на ураганите и наводненията.

Маите са известни с това, че са принасяли човешки жертви. В храмовете на Ишчел са били пренасяни в жертва на богинята млади девойки. Това е свързано с ритуали за изцеляване на много хора (което не е оправдание за принясяне на човешки жертви).