Днес, 19.09.2019 г най-популярният символ в Интернет и в социалните медии става на 37 години. Затова време символите емотикони станаха много, но само някои от тях са популярни.

Най-първият емотикон и най-използван и днес изглежда така „:)“ Предложен е от професор Мелон Скот Фалман ((Scott E. Fahlman) от Университета Карнеги на 19 септември 1982 г. Запазено е първото съобщение в което е използван:

«19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways.
Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-(»


Съгласно статистики в Интернет са използвани много 1.5 милиарда пъти усмивчици (данните са за март 2010 г) на второ място по популярност е „:)))“, а на трето „ =)“Най-популярни усмивчици в Интернет

1. :) или :-) употребен 1,5 млрд пъти
2. ))) употребен 1,2 млрд пъти
3. =) употребен 320 млн пъти
4. :( или :-( употребен 245 млн пъти
5. ): или )-: употребен 194 млн пъти
6. (((употребен 144 млн пъти
7. =( употребен 121 млн пъти
8. (: или (-:употребен 194 млн пъти
9. ^_^ употребен 34 млн пъти
10. :| или :-| употребен 29 млн пъти

Хубаво е, че символите, които се използват за изразяване на радост се употребяват 4.3 пъти повече отколкото тъжните

Жените ги използват по-често от мъжете.

Като възраст групата 32-44 години ги използват най-често. Както и че жителите на малките селища ги използват по-често от хората, които живеят в големите градове

 

Данни от  cool-smileys.com

Картинките от тук  http://acidhousehistory.blogspot.com