Използвате ли газова бутилка? Удобно си е. от друга страна трябва да се спазват определени правила за да не се случат неприятни, дори фатални ситуации. Когато живеехме в Будапеща апартамента беше газифициран – отопление на газ, бойлер на газ, печка за готвене на газ. На вилата също ползвам газов котлон с голяма бутилка, която зареждаме на газ станция – има договор и ни дават нова бутилка. Газов котлон използваме и при преходите в планината, съвсем малък и много лек, под 200 г с бутилката. Тези бутилки са доста скъпи, едва ли не да се изкушиш, да я напълниш сам, но си е риск. Затова и тази публикация.

Газовите бутилки, които се използват в бита, кафенетата и ресторантите, да влязат в национален електронен регистър, предлагат от Българската петролна и газова асоциация. Изпълнителният директор на асоциацията Андрей Делчев казва в предаване на БНР", че газовите бутилки, които са на пазара, са около 3 милиона, но точният им брой не се знае:

Голяма част от тях са стари. Някои от тях на 25-30 години. Тези бутилки, които фирмите не контролират, са с повредени винтили, изпускат газ, освен това се пълнят на нерегламентирани места. Оттам идват и произшествията. По този начин ние си носим вкъщи необезопасени уреди.

Той припомни, че е забранено на газстанциите да се пълнят бутилки за бита.

При пълненето на бутилките фирмите, които ги пълнят, ще поставят съответните електронни маркери на годните бутилки. Негодните ще бъдат иззети от пазара, така че да не създават заплаха за здравето и живота на гражданите. В рамките на няколко месеца всички бутилки, които бъдат подменяни на такива пълначни пунктове, могат да бъдат маркирани.

От Българската петролна и газова асоциация настояват онези фирми, които пълнят газови бутилки, да бъдат лицензирани и да притежават необходимата техника.

gaz

Какво НЕ бива да правите, когато ползвате газ пропан-бутан • Не дръжте бутилката близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина.  Бутилката не трябва да се нагрява над 40°С.При нагряване налягането на газта се увеличава и е възможно експлозивно разрушаване на бутилката.

 • Не пълнете битовите газови бутилки от колонките на автомобилните газостанции. Пълненето трябва да става на специално приспособени места с кантар за измерване на теглото на бутилката.

 • Не размразявайте бутилката със сешоар, духалки и други източници на топлина.

 • Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация.Тъй като пропан-бутанът е около два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението.

 • Не допускайте повече от две бутилки в едно помещение – една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна, или празна.

 • Не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, в коридора и стълбища, в близост до общи вентилационни шахти. Когато не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори.

 • Не оставяйте бутилката в близост до хартия, дърва и други горими и лесно запалими материали.

 • Не трябва да разполагате кърпи, пердета и други текстилни тъкани и пластмасови предмети в близост до газовата бутилка.

 • Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало положение, не я търкаляйте.

 • Не използвайте нестандартни, стари и неизправни бутилки, маркучи, вентили, уреди и дюзи, които не са специално произведени за този вид газ и за това налягане.

 • Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък.

 • Не пушете никога, когато сменяте бутилката.

 • Не допускайте уредите, работещи на газ, да се използват от деца и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди.

 • Не разчитайте, че възрастните сами ще се справят с газовите уреди.

 • Не предприемайте опити за приспособяване на газови уреди и не преливайте газ от една в друга бутилка.


Полезни съвети от експерти как да използваме газовата бутилка • Бутилките трябва да се пълнят с газ до 2/3 от максималното количество, като контролът се извършва на тегловен принцип.

 • Не се допуска бутилки за газ с обем над 5 dm3да се превозват с обществен транспорт.

 • Бутилките с газ трябва да отстоят: 1. От отоплителни радиатори – най-малко на 1 м;

 2. От съоръжения със скрит пламък – най-малко на 1,5 м;

 3. От камини, пещи и други източници с открит огън – най-малко на 5 м. • Самите бутилки като съдове под налягане трябва да се проверяват чрез хидравлично изпитване поне веднъж на 5 години, за което изпитване се поставя съответното обозначение.

 • Гъвкавите присъединяващи маркучи трябва да са сертифицирани за работа с пропан-бутан, да имат съответната маркировка за срок на експлоатация и да не са по-дълги от 1,5 м. При всеки монтаж на нова бутилка оглеждайте маркуча. Производителите препоръчват гъвкавите маркучи да се сменят на всеки 2 години.

 • Редуцир-вентилът трябва да осигурява херметичност, а това е така само ако е поставен правилно и мембраната и гуменото уплътнение са в изправност.