Златни правила в общуването


Джон Максуел формулира кодекс с кратки и простички правила в книгата си „Лидерство. 25 ключови принципа на изграждане на взаимоотношения с хората, с които всеки може да развие в себе си талант за общуване. Ако всеки прочете тези правила поне веднъж, светът определено ще стане по-добро и приятно място за живеене.

Правило на огледалото. Преди да съдите другите, трябва да се вгледате в себе си.

Правило на болката. Обиденият човек нанася обиди на другите.

Правило на стръмния път. Преминаваме на по-високо ниво, когато се отнасяме по-добре към другите, отколкото те към нас.

Правило на бумеранга. Когато помагаме на другите, помагаме на самите себе си.

Правило на чука. Никога не използвайте чук, за да убиете комара на челото на събеседника.

Правило на обмена. Вместо да „поставяме на място” другите, трябва да поставим себе си на тяхно място.

Принцип на обучението. Всеки човек, който срещаме, е потенциален наш учител в нещо, от всеки може да научим нещо полезно.

Правило на харизмата. Хората проявяват интерес към човека, който се интересува от тях.

Правило на най-високата оценка. Вярата в добрите качества на хората обикновено ги кара да проявяват най-доброто от себе си.

Правило на конфронтацията. Първо, трябва да дадеш внимание към хората и чак след това можеш да влезеш в конфронтация с тях.

Правило на каменната скала. Доверието – това е фундамента на всички взаимоотношения.

Правило на асансьора. В процеса на взаимоотношения, ние можем да издигаме хората нагоре или да ги спускаме надолу.

Правило на ситуацията. Никога не допускайте ситуацията да значи за вас повече, отколкото взаимоотношенията.

Правило на Боб. Когато Боб има проблеми с всички, главният проблем обикновено, е самият Боб.

Правило на достъпността. Лекотата при взаимоотношенията сам със себе си помага на другите да се чувстват свободно и спокойно с нас.

Правило на окопа. Когато се готвиш за сражение, изкопайте за себе си окоп, в който да има място за още един, да може да се съберете с приятеля (партньора) си.

Правило на земеделието. Всички взаимоотношения трябва да се култивират.

Правило на 101-я процент. Да открием 1 процент, с който сме съгласни, и да насочим в него още 100 % от усилията си.

Правило на търпението. Пътуването с друг винаги е по-бавно, отколкото пътувате сам.

Правило на празнуването. Истинският тест на взаимоотношенията се изразява не само в това, доколко сме верни на приятелите, когато имат проблеми, но и в това, колко се радваме, когато те успяват.

Правило на дружбата. При каквито и да е равни условия хората ще се стремят да работят с тези, които им харесват; а при каквито и да е неравни условия те пак ще действат така.

Правило на сътрудничеството. Съвместната работа повишава вероятността на съвместната победа.

Правило на удовлетворението. При отлични взаимоотношения на страните, достатъчно е само да са заедно, за да изпитват удоволствие.