Правила на щастливото семейство


Ако се научите да го изпълнявате в живота то вие задължително ще възпитате самодисциплинирани и щастливи деца.

„Правила на щастливото семейство“ е книга на Джон и Карен Милър. Авторите са съгласни, че „щастливите семейства винаги си приличат“ (така започва Ана Каренина на Толстой „Всички щастливи семейства си приличат. Всяко семейство е нещастно по своему“)

Първото правило е личната отговорност и тя позволява на родителите да отгледат самодисциплинирани и щастливи деца. За това ще ви помогне

QBQ (Question Behind the Question):


QBQ - метод, който позволява на родителите да изградят лична отговорност и вземане на верни решения в процеса на възпитание


Състои се от 3 принципа

  1. QBQ започва с въпроса „какво“, „как“, „по какъв начин“, а не „защо“, „кога“ и „кой“


-         Въпросът „защо“ влече след себе си жалост и активира мисленето на жертва, например „Защо да възпитаваш е толкова трудно?“ или „Защо моето дете се държи така лошо?“ или „Защо моето дете е лош ученик?“

-         Въпросите „Кога (то)“ водят до отлагане, например  „Кога някой ще се погрижи затова?

-         Въпросът Кой предизвиква обвинение и търсене на виновен“ „Кой е направил това?“ или „Кой ще помогне на моите деца да си научат уроците (да получат добри оценки)?“

2. QBQ съдържа лични местоимения „аз“, а не „ние“, „вие“ или дори „ние“, защото можеш да промениш само себе си. Например „Какво мога да направя АЗ?“

3. В QBQ винаги главното са постъпките. Личната отговорност предизвиква позитивни промени сега, в момента, позволява да внесем своя дял във възпитанието и да повлияем на ситуацията

Основни идеи на QBQ


Отговорите се намират във въпросите. Неправилният въпрос (НВ) започва с  думата „защо“, „кога“, „кой“ и води до оплакване, отлагане и обвинение. Като се сравни НВ и QBQ ще разберете как ефективно да използвате този метод в живота


НВ -  QBQ

Защо дъщеря ми не слуша моите съвети? - Какво мога да направя за да разбера нейните потребности?

Кога синът ми ще бъде откровен с мен? - Как да изградя отношения с по-голямо доверие?

Кой създаде този безпорядък? - Как да помогна на детето да изгради добри навици

Основното предимство – всеки човек може да използва метода QBQ веднага. Още нещо важно, може да научите много неща от вашите деца, достатъчно е да ги попитате. Например баща на два сина ги попитал „Момчета, какво да направя аз за да стана по-добър баща за вас?“ При този въпрос 7-годишният му син го прегърнал, а 12-годишният съставил цял списък.


Ако вие задавате важни въпроси в къщи, бъдете готови за това, че отговорите може да ви удивят. Но, ако започнете да възпитавате по метода QBQ ще видите, че всичко се променя към добро, за всеобщо удоволствие на всички в семейството.