Задължават осиновителите в подходящ момент да информират детето, че е осиновено


Министърът на правосъдието Екатерина Захариева и министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представиха предложения за промени в Семейния кодекс в Гранитната зала на Министерския съвет.

С проектопромените процедурата за осиновяване ще бъде ускорена, ще може да бъде разкрита тайната за биологичните родители и по административен път, а осиновителите няма да могат да разсиновяват дете.

Според сега действащия Семеен кодекс тайната на осиновяване може да бъде разкрита само при изключителни обстоятелства, по решение на съда, припомни правосъдният министър Екатерина Захариева. По думите й обаче няма определение какво е изключителни обстоятелства и почти винаги има отказ при такива дела, независимо дали здравословни обстоятелства или други го изискват.

Според предложенията за промени в Министерството на правосъдието ще бъде създаден съвет, който ще бъде за разкриване на произход.  В него ще има представители и на социалното министерство, Агенцията за социално подпомагане и МРРБ.  Пред този съвет ще се подават молбите от осиновените и осиновителите, той ще прави проучване на произход, като отказите за разкриване на произход подлежат на обжалване по съдебен ред. Пълното разкриване на тайната на осиновяването става едва  след съгласието на биологичните родители, каза Захариева.

Осиновен ще може да получи информация за датата на раждане, къде е станало това, какво е било здравословното му състояние. С промените в Семейния кодекс ще стане задължително осиновителите в подходящ момент да информират детето за осиновяването. С цел да се предотвратят сега съществуващите практики за заобикаляне на осиновяванията и за трафик на деца при съмнение социалните работници ще могат да поискат на по-ранен етап спиране на процедурата по припознаване:

Очаква се промените да започнат да действат от средата на 2017 г.