Как изглежда съвременното семейство

Как изглежда съвременното семейство
Едва 5% от българските домакинства имат поне три или повече деца, сочат данни от анализ на Евростат, посветен на 1 юни, Ден на детето. Статистиката сочи, че при последното преброяване на Националния статистически институт (НСИ) у нас е имало около 3 милиона домакинства, което отнесено към данните на Евростат означава, че около 150 000 български домакинства са имали поне три или повече деца.

По данни на НСИ едночленните домакинства у нас са били около 1 милион. Домакинствата у нас с едно дете са били около 800 000, а с две деца - около 400 000. Близо 15% от българските домакинства са били на самотни родители, което означава, че повече от 400 000 са били самотните родители с деца у нас.

Тревожни са и демографските данни за раждаемостта - докато през 1920 г. в България са се родили малко под 200 000 деца, то след близо век, през2016 г., техният брой е бил три пъти по-малко - около 65 000. Тенденция за намаляване на раждаемостта се забелязва и през последните няколко години - през 2015 г. родените българчета са малко над 66 000, през 2014 г. - около 68 хиляди, а през 2012 г. 69 678, показват данни на НСИ.

Друга тревожна тенденция е увеличеният брой на извънбрачни деца - през миналата година те са били 38 440 или около 58% от всички раждания. Коефициентът на обща раждаемост у нас през миналата година е бил 9%, а общо за ЕС - около 10%, отчита анализът на Евростат.

През миналата година в ЕС е имало над 220 милиона домакинства, като почти една трета от тях (65,6 милиона) са имали деца на издръжка, отчитат данните на Евростат. "Дете на издръжка" е всяко дете на възраст под 15 години или всяко лице на възраст между 15 и 24 години, което е социално и икономически зависимо от друг член на домакинството (родител или възрастен), уточнява анализът.

Като цяло най-много домакинства в ЕС има регистрирани в Германия - около 40 милиона, Великобритания и Франция - по около 28 милиона. Най-нисък е броят на регистрирани домакинства в Малта - около 150 000 и Люксембург - около 220 000. Сред държавите-членки на ЕС най-голям дял от домакинствата с деца са регистрирани в Ирландия - 41%, като страната държи лидерство и с най-много домакинства от три или повече деца - 27%.

В Кипър, Полша, Малта, Португалия и Словакия - около 40% от домакинствата имат деца. За разлика от тях само около една пета от домакинствата имат деца в Германия и Финландия - 22%, следвани от Швеция - 25% и Австрия - 26%.
На равнище ЕС почти половината от всички домакинства с деца - 47% или 31 милиона домакинства имат само едно дете, докато 40% (26 милиона) имат две деца, а 13% (8,5 милиона) три деца или повече.

Около 15% от домакинствата в ЕС са съставени от самотни родители с деца, отчита Евростат.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.