Жените не са това, което бяха

Жените не са това, което бяха
Адвокатка да се омъжи за обикновен работник? В наши дни това вече не е абсурдно. В цяла Европа жените днес са по-добре образовани от мъжете. А това променя взаимоотношенията помежду им.

Жените не са това, което бяха. Мъжете също.


Разликата в социалния статус на невестата и жениха векове наред е била определящият фактор: принц и Пепеляшка, лекар и медицинска сестра, пилот и стюардеса. По-доброто образование е било запазено за синовете. Поради това мъжете са се женели твърде често за жени от по-ниско социално съсловие, а жените често са успявали да си избират мъж от по-висшите среди. Мъжът естествено е бил този, който осигурява семейството финансово.
С революцията в образованието през последните 30 години отношенията обаче се променят. Във всички европейски страни днес мнозинството от жените има по-добро образование от мъжете. В България нивото на образованост на жените се изравни с това на мъжете още през 1971 г., при една трета от европейските страни - през 1985, а при почти всички останали - през 2009. Швейцарците бяха последни в това отношение - те постигнаха този резултат чак през 2011 г.


"В Европа се извършват исторически промени"
За пръв път в историята вече имаше жени с по-висок образователен ценз от този на мъжете. Това се отрази силно на брачния пазар: тъй като жените с университетско образование по традиция търсят партньори с по-висок социален статус, мъжете, които отговарят на този критерий стават кът, а все повече жените с висше образование остават без брачен партньор.


Сексът и градътТелевизионни серии от рода на "Сексът и градът" дължат успеха си тъкмо на често оплакваната "самота на умните жени"


Сега обаче умните самотници вече не са толкова много: ако преди високо образованите жени най-често оставаха самотни, днес тъкмо те са тези, които успяват най-бързо да се омъжат.

Вестник „Нойе Цюрихер Цайтунг“ се позовава на резултатите от един джендър-проект на Социологическия институт към университета Льовен в Белгия. Причината за това развитие е, че жените с висше образование изоставят традиционния ролеви модел. Иначе казано, лекарките вече си изберат за партньор не само лекари, а и мъже с по-нисък социален статус.
Изследователите от екипа на проекта сами са били изненадани от тези констатации, защото очаквали, че добре образованите жени ще предпочитат да остават сами, вместо да се омъжват за хора с по-ниско социално положение.

Поради това проф. Ян ван Бавел твърди, че в европейските общества се е извършила историческа промяна. Професорът и неговият екип са анализирали данни на European Social Survey, едно от най-големите и важни социологически изследвания в Европа, което се провежда от 2002 г. насам. Учените сравняват развитието на партньорските взаимоотношения между половете в контекста на променящото се образователно равнище в 28 европейски страни.

Социалният статус може да е свързан не само с по-висок образователен ценз, а и с по-високо заплащане, изтъква проф. Бавел. В това отношение мъжете и жените ги разделя традиционната пропаст от разлики в заплащането. Според изследването, при 66 на сто от двойките в Европа мъжът получава по-висока заплата от жената. Традиционните роли се налагат дори тогава, когато жената печели всъщност по-добре. "Например ако мъжът и жената са инженери и са заплатени еднакво добре, жената по-често е тази, която напуска работа и остава вкъщи, за да отгледа децата", посочва проф. Бавел.

Традиционните роли в обществото се променят
Според допитване на портала за запознанства „Parship", 90 на сто от 1000 самотни мъже споделят, че им е безразлично дали бъдещата им партньорка печели повече или по-малко от тях. Жените обаче са по-традиционни: една трета от участничките в допитването споделят, че желаят партньорът им да печели повече от тях.
Джендър-изследването показва общоевропейската тенденция, но различията между отделните страни някъде са доста големи. В критериите си за избор на партньор или партньорка германците например са по-консервативни от белгийците.
Освен това са се повишили изискванията на жените към мъжете по отношение на тяхната интелигентност, любовни умения, привлекателност и професионален успех.
Но както и преди, най-честата форма на отношения между партньорите е тази, при която и двамата имат еднакъв образователен ценз. 64 на сто от европейците живеят в образователно хомогенна връзка, посочва изследването.

една статия на DW: Жените не са това, което бяха. Мъжете също

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.