Притча за свадливата снаха

Притча за свадливата снаха
 

Живял някога в Китай търговец на име Ма, образован и с добри обноски. У - неговата съпруга, била умна, хубава и сръчна домакиня, но много властна и арогантна.

Както може да се очаква с такъв характер, тя не била в добри отношения със своята свекърва. Всеки път, когато търговецът се прибирал от пътуване, жена му и майка му се оплаквали една през друга от раздорите си, без дори да се изслушват. Това угрижило Ма. Той знаел, че У не уважава майка му и искал да промени тази ситуация.

Един ден той направил план как да помогне на жена си да разбере защо има конфликти със свекърва си.

Следващият път, когато У започнала да се оплаква от майка му, Ма казал:

"Зная, че майка ми приказва много и съм решил да напуснем тази къща и да се отделим. Но роднини и приятели не знаят колко труден човек е майка ми. Ако напуснем ей така изведнъж, хората ще кажат, че не сме изпълнили синовния си дълг и сме жестоки и безсърдечни. Затова ще трябва да я изтърпиш още месец-два. Ако можеш през това време да се отнасяш с майка ми почтително, всеки ще знае колко голяма е твоята синовна благочестивост и колко неразумна е моята майка. Тогава никой няма да може да ни критикува.".

На У не й се искало да приеме предложението. Ма продължил:

"Ние ще излезем от тук скоро. През следващите няколко седмици можеш просто да се отнасяш с моята майка като че тя е почтен гост. Ще е само за кратко време.".

Накрая У се съгласила. От този ден нататък тя станала невероятно добра и почтителна към свекърва си. Свекървата забеляза промяната и много се зарадвала. Тя била доволна и също станала много внимателна и любезна към снаха си. Техните конфликти намалели и взаимоотношенията им се подобрили.

След няколко дни Ма забелязал, че жена му не се оплаква. Той я попитал:

"Как се отнася с теб майка ми напоследък?"

"По-добре.", отговорила тя. Ma казал:

"Сега, когато тя е по-добра с теб, ти ще трябва да си дори още по-внимателна с нея, за да покажеш на всеки колко дъщерно се отнасяш ти, и колко неразумна е моята майка. Само тогава ще можем да излезем от тук лесно. ". У кимнала утвърдително.

Минали още няколко дни. Ма пак запитал жена си:

"Как се отнася с теб майка ми?"

У отвърнала:

"Сега майка се отнася с мене така добре, че аз не искам вече да напускам. За мене ще е удоволствие да остана с нея."

china woman pix 2

Оттогава У се разбирала чудесно със своята свекърва и семейството било сочено като пример за хармония в отношенията между поколенията.

 

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.