Какво е сексизъм?

Какво е сексизъм?
Ако се потърси определение за сексизъм то би било
Половата дискриминация, известна и като сексизъм е комплекс от предразсъдъци и проява на дискриминация и омраза към хората, насочена в зависимост от техният пол.
Най-крайната и очевидна форма на полова дискриминация е сексуалният тормоз.
Основно проявление на полова дискриминация при упражняване на правото на труд е таванът в кариерното развитие на жените, както и различното заплащане на мъже и жени за една и съща работа или длъжност.

Sexism is a social deseare
На 28 март 2019 г.  Съветът на Европа прие първата дефиниция на международно ниво на сексизма с цел да допринесе за преустановяването на този феномен.

Тестът - препоръка, адресирана до 47-те страни членки на паневропейската организация - приет от Съвета на министрите на Съвета на Европа, дефинира сексизма като проява на "исторически неравностойни отношения на власт" между жените и мъжете, "водеща до дискриминация и възпрепятстваща пълната еманципация на жените в общество".

В текста се подчертава, че сексизмът и насилието към жените и момичетата са свързани, тъй като "обикновеният сексизъм е част от един континуум на насилие", пораждащ "климат на сплашване, страх, дискриминация, изключване и несигурност".

Текстът приканва страните са увеличат усилията срещу сексизма във всички среди, защото става дума за феномен, присъстващ във всички сектори и всички общества.

Препоръката поставя акцент върху онова, което представлява сексисткото поведение и предлага конкретни средства за идентифицирането и противопоставянето му. Тя установява списък на мерките и на ситуациите, в които намира израз сексизмът, от рекламата до медиите, преминавайки през заетостта, правосъдието, образованието и спорта.

Езикът и комуникацията не трябва да утвърждават хегемонията на мъжкия модел, се казва в текста и се препоръчва използването на неутралните форми.

Съветът на Европа изразява съжаление, че новите технологии, които са "преносители на свободата на словото и на равнопоставеността между жените и мъжете", също така позволяват да се изразяват обидни мнения и да има пропити с насилие поведения".

Източник: ФрансПрес, На Бг: БТА

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.