Помага ли Хомеопатията?


Лечението с хомеопатия не само, че не е ефикасно, но дори може да причини непоправими вреди, обяви Националният съвет по здравеопазване в Австралия.Негов екип извършил първият задълбочен анализ в света на резултатите от лечение с 225 хомеопатични препарата и тяхното въздействие върху човешкия организъм и стигнал до извода, че няма никакви свидетелства за благотворен ефект."Хората, които поверяват живота си на хомеопатията, се излагат на сериозна опасност, тъй като се отказват от доказано ефективни методи на лечение на традиционната медицина", се казва в официално изявление на австралийския Национален съвет по здравеопазване." Най-голямата опасност е, че докато чакат да настъпи оздравителен ефект, почитателите на хомеопатията губят ценно време, в което могат да получат ефективна здравна помощ, поясняват от съвета.Основен принцип в хомеопатията е, че веществата, причиняваща дадено заболяване, приети в много малко дози, успешно се борят с него.
Именно тази теза е била проверена от изследователите на австралийската здравна институция и категорично отхвърлена.


За да бъде полезен поста потърсихме определенията и какво означават.

Хомеопатия (от гръцки όμοιος, хомиос - подобен и πάθος, патос, болест) е метод от алтернативната медицина, чиито основи са положени през 1796 от Самюел Ханеман.

В основата му е използването на силно разредена форма на вещество, причиняващо симптомите на съответната болест. Многобройни научни изследвания са установили, че хомеопатичните препарати са неефикасни, а предложените механизми за тяхното действие – неправдоподобни. Научната общност разглежда хомеопатията като измама; Американската медицинска асоциация – като шарлатанство; а предписването на хомеопатични препарати вместо лекарствени средства е критикувано като неетично.

Самуел Ханеман изгражда системата на хомеопатията върху два основни принципа:

·         Лекуване на подобното с подобно (Simila similibus currentur) - заболяване с определени симптоми се лекува с вещество, което при здрави хора предизвиква подобни симптоми.Например, при реактивен артрит (възпаление на става) с розовочервен оток на кожата, лекарите-хомеопати могат да назначат, вместо аспирин или друго противовъзпалително лекарство, пчелна отрова, тъй като при ухапване от пчела се образува подобен отток, т.е. симптомите са подобни на тези при реактивният артрит.

·         Ниски дозировки на препаратите - колкото по-малка е дозата на предписаното вещество, толкова по-ефикасно трябва да бъде то. Затова и за да се избегнат страничните и вредни ефекти на изходните субстанции, типичните хомеопатични препарати се разреждат в съотношение 1:1005 (едно към десет милиарда) до 1:10030 (едно към един децилион) или дори по-ниско. Според теорията на хомеопатията лечебният ефект се запазва и при много ниски концентрации на лечебното вещество, благодарение на процеса на динамизация.

·          Хомеопатия и алопатия. Основното разграничение в хомеопатията е на базата лекуване с подобно и лекуване с противоположното. Лекуването с подобно е принципът на самата хомеопатия, докато алопатията, или останалата класическа медицина, практикува практикуване с противоположното,.