Щедростта активира мозъчни зони, свързани с усещането за щастие, сочат резултатите от изследване, цитирани о сп. „Сианс е авнир“, предаде БТА.

В рамките на изследването учени от университета в Цюрих, Швейцария, казали на 50 души, че ще получат по 25 швейцарски франка (около 23 евро) седмично в разстояние на 4 седмици. На половината от участниците било обяснено, че парите са за тях, а на останалите – че сумата трябва да се изразходва в полза на други хора. И в двата случая от участниците било поискано да напишат как възнамеряват да изразходват парите.
Субективното им ниво на щастието било преценено въз основа на попълнените от тях въпросници. След това участниците отговорили на въпроси, докато мозъците им били изследвани с ядреномагнитен резонанс.

Оказало се, че нивото на щастието в групата, която се ангажирала да направи дарение, било по-високо, отколкото в другата група, макар че дарение всъщност не било направено. Участниците в първата група освен това показали по-голяма щедрост в отговорите си на зададените им въпроси, докато мозъците им били изследвани с ядреномагнитен резонанс, и активността на мозъчните им зони, свързани с усещането за щастие, била по-голяма.

Били предложени няколко хипотези, за да се обясни какво може да накара човек да пожертва собствените си средства  в полза на други хора.

Според някои учени дарението увеличава престижа на дарителя сред заобикалящите го хора или усилва сплотяването и сътрудничеството – два ключови фактора за оцеляването. Други смятат, че човек дава, за да получи нещо в замяна. „Изследването ни предоставя неврологични доказателства, че съществува връзка между щедростта и щастието“, твърдят учените.

В изследването участвали също техни колеги от университета в Любек, Германия, и медицинския институт Файнбърг в Чикаго, САЩ. Резултатите са публикувани в Nature Communications.